Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2015-2019 - Page 18

HET VLAAMS JEUGD- EN KINDERRECHTENBELEIDSPLAN OND E De sc RWIJS hool 2 is ee je th n ple uis k k wa a n vo de sc ar e hool l uren en, ook b je uiten 18