Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2015-2019 - Page 15

mobiliteit KAN JE ERGENS GERAKEN? De Vlaamse overheid wil de positie van jonge weggebruikers in het verkeer versterken. Kinderen en jongeren moeten de mogelijkheid hebben om te kiezen. Kinderen en jongeren moeten zich kunnen ontwikkelen tot volwaardige ver- keersdeelnemers. Dat gaat over waar ze willen geraken, hoe en met wie. Het STOP-principe (stappen, trappen, openbaar vervoer, personenwagens) is hierbij het uitgangspunt. EEN STEVIG WEEFSEL HELPT Kinderen en jongeren komen op en verplaatsen zich naar heel wat informele en formele plekken. Om dit verbindingsweefsel veilig en duurzaam te maken, neemt de Vlaamse overheid een aantal maatregelen. Zo wil ze de toegankelijkheid van het openbaar vervoer stimuleren, het fietsroutenetwerk verder uitbouwen en inzetten op sensibilisering en uitbouw van kennis. STEEDS IN BEWEGING, LEREN EN BIJLEREN Leren en bijleren over hoe je je in het verkeer gedraagt en wat dat betekent voor je mobiliteit maar ook wat de gevolgen zijn voor jezelf en je omgeving. De Vlaamse overheid plant verschillende acties rond verkeers- en mobiliteitseducatie. Dit gebeurt zowel in de school als via verenigingen, door projecten en met getuigen. DE EIGEN ERVARING INBRENGEN Kinderen en jongeren hebben ook zelf wat te zeggen over hoe en waar ze zich in de openbare ruimte bewegen. De Vlaamse overheid wil hen ook betrekken bij de ontwikkeling van een mobiliteitsbeleid. Dit gebeurt via diverse initiatieven op meerdere niveaus. 15