Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2015-2019 - Page 11

duurzaamheid DE ECOLOGISCHE VOETAFDRUK VERKLEINEN Duurzaamheid is een samenspel tussen een ecologische, sociale, mondiale en economische dimensie. In dit beleidsplan legt de Vlaamse overheid de klemtoon op de ecologische component. Kinderen en jongeren kunnen zelf actief bijdragen aan een duurzame leefomgeving. Structurele maatregelen moeten voor de verankering zorgen. Verschillende maatschappelijke actoren spelen daarbij een rol. DOOR BEWUST TE KIEZEN In allerlei domeinen zal de Vlaamse overheid projecten en initiatieven ondersteunen die ervoor zullen zorgen dat een duurzame keuze een bewuste keuze is. Jongeren moeten in deze projecten een bijzondere aandacht krijgen. Ofwel omdat zij het project zelf (mee) uitvoeren, ofwel omdat het zich specifiek naar hen richt.. Betrokkenheid creƫren en competenties verhogen, zijn sleutelbegrippen. EN ECHT TE KUNNEN KIEZEN De Vlaamse overheid wil er mee voor zorgen dat duurzame en ecologische producten even aantrekkelijk en bereikbaar zijn als niet-duurzame. We geven financiƫle injecties en sensibiliseren rond het thema. Kiezen voor duurzaam wordt beloond. We vergeten daarbij niet dat we ook zelf een voorbeeldfunctie hebben. IN EEN GEZONDE LEEFOMGEVING Kinderen en jongeren hebben het recht om op te groeien in een gezonde leefomgeving. Dit perspectief nemen we op meerdere fronten mee. Monitoring kan tot actieplannen leiden. Duurzaam (ver)bouwen en wonen krijgt een duw in de rug. Ook de school is een belangrijke omgeving waar kinderen en jongeren veel tijd doorbrengen. Het nastreven van een gezonde binnenlucht is essentieel; een groene speelplaats kan alleen maar motiverend en leuk zijn. 11