Vilties miesto žurnalas 2018 Nr. 2 Viltie miestas Nr.2

Vilties miestas Nr. 2-2017 žurnalas „Mums reikia jūsų, kad mūsų Viltis būtų gyva“ – Aldona Kerpytė Toronto lietuviai bėga, kad palaikytų tautiečius, kovojančius su onkologinėmis ligomis „Būti kartu su silpnesniu ir stokojančiu sveikatos įpareigoja žmogiškumas.“ Spec. pedagogė: „Autizmas – tarsi nežinomybė, o žmonės nežinomybės bijo.“ – Brolis Benediktas Naujieji Pranciškonų svečių namai Ramunė Adomaitienė: „Beveik viskas pas mane sukalta, sudėta...“ „Vilties miesto“ renginiai 11-asis „Vilties bėgimas“ – 2018 m.  gegužės 20 d. M E T I N I S L E I D I N Y S , I E Š K A N T I E M S Į K V Ė P I M O , V I LT I E S I R T I K R U M O S AV O G Y V E N I M E