Vietnam Manufacturing Expo 2018 Newsletter 1&2 VME 2018_Newsletter#1&2

Newsletters 1 & 2 NÂNG CAO GIÁ TRỊ SẢN XUẤT. MỞ RỘNG GIÁ TRỊ KINH DOANH. HIGHER PRODUCT VALUE. BIGGER BUSINESS OPPORTUNITIES. Triển Lãm Hàng Đầu tại Việt Nam về Máy Móc và Công nghệ cho Ngành Sản Xuất và Công Nghiệp Hỗ Trợ 8-10 Tháng Tám 2018 VIETNAM MANUFACTURING Trung tâm Triển lãm quốc tế I.C.E Hà Nội 91 Trần Hưng Đạo HANOI • VIETNAM Triển lãm đồng địa điểm: 2018 Đơn vị tổ chức: Đối tác trong nước: Hệ Thống Đăng Ký Gian Hàng Triển Lãm đã mở. Việt Nam +84 28 3822 4915/43 Thái Lan +66 2686 7299, +66 2686 7378 vietnammanufacturingexpo@reedtradex.co.th www.vietnammanufacturingexpo.com www.facebook.com/vietnammanufacturingexpopage VME Vietnam Manufacturing Expo