veus quines veus - Page 7

3. Objectius didàctics i continguts 3.1. Objectius didàctics Hi ha un objectiu primordial i previ que és preparar els nois i les noies per escoltar. Crear una expectativa que porti els alumnes a estar predisposats a escoltar, a rebre. Convé no confondre això amb una actitud passiva, com si el que escolta és el que no fa res, sinó que correspon a una actitud activa, la del que es predisposa a aprendre, a conèixer coses noves. I aprendre o gaudir-ne passa inevitablement per escoltar; si no és així, qualsevol altre objectiu és inassolible. Per altra banda, també cal tenir present que un concert és una experiència en el temps; per tant, convé afavorir l’actitud d’estar a l’aguait, perquè, si no hi estem, pot passar el concert i l’experiència no torna. • Escoltar les obres que han compost autors de diferents èpoques i països, i gaudir-ne. • Valorar el cant coral com a mostra artística i cultural. • Apropar el món de la veu als alumnes de cicle mitjà i superior de primària. • Prendre consciència de la veu com a instrument i observar-ne les diferents característiques i possibilitats sonores. • Distingir auditivament les diferents veus humanes • Distingir els diferents ambients sonors que es creen en la interpretació de les obres i gaudir-ne. • Observar l’evolució que ha tingut la música coral al llarg del temps. • Experimentar les sensacions que ens produeix la música en directe. • Observar diferents maneres d’emetre el so a través de la veu. • Observar i valorar el treball col·lectiu com a única manera d’aconseguir alguns resultats musicals. • Intentar transmetre als nens la importància de l’actitud corporal en el moment de fer servir la veu. • Conscienciar els nens que cal estimar la veu i tenir-ne cura. 3.2. Continguts • La producció de la veu. • La veu humana. Les diferents veus humanes. • Classificació de les diferents veus humanes: veus blanques (soprano i contralt); veus d’home (tenor i baix). 6