veus quines veus - Page 27

5.6. Després del concert • Quan s’hagi acabat el concert, hauríeu de recordar les obres pel moviment que feien, si és que n’hi havia algun. Intenteu esbrinar què representava aquell moviment o quina idea musical volia reforçar. • Després del concert —si és possible el mateix dia o just després (potser en el viatge de tornada a l’escola)—, hauríeu d’establir un cert diàleg amb els alumnes: què t’ha semblat?, què t’ha agradat més?, quina cançó t’agradaria saber cantar?, què ha passat que ja t’ho imaginaves així?, què ha passat que era nou o que no t’esperaves?, a quina persona de les que actuaven t’agradaria assemblar-te: el director, algun dels cantaires que hagin destacat...? (L’objectiu és destacar els aspectes positius del concert que els portin a pensar que “a mi m’agradaria fer això”, i aquells que han fomentat l’aprenentatge.) • Poden redactar un escrit amb les impressions que han rebut al concert. • Feu audicions d’obres corals noves tot relacionant-les amb les del concert per l’estil, l’època, el tema o l’autor. Feu-los buscar amb quines peces es poden relacionar. • El cor que haurem sentit és un cor de cambra: quants cantants hi havia?, com eren?, per què tenen aquest nom?, com anaven vestits?, ¿duien alguna cosa particular?, ¿era necessària?, ¿la duien sempre?... 26