veus quines veus - Page 26

tots els nens de la classe. Fins i tot es pot posar una mica de moviment escènic (això ho faria acostar una mica a l’òpera). Podeu trobar el text complet de la cançó al Llibre de cançons. Crestomatia de la cançó popular, de Joaquim Maideu, publicat per l’editorial Eumo. • Imitant el mateix procediment de l’harmonització de Baixant de la font del gat, podeu agafar una cantarella infantil i provar, amb els alumnes, de canviar-li el ritme, la dinàmica, i buscar-li diferents caràcters (trista, alegre, moguda, brillant, cansada, festiva, adormida, nerviosa, etc.). També podeu buscar-li ostinatos amb les mateixes paraules de la canç