veus quines veus - Page 25

• Podeu aprofitar per fer una reflexió sobre la veu. És el nostre instrument, el tenim des del naixement, no l’hem hagut de comprar ni hem hagut de fer classes per usar-lo. Hem de mirar de tenir-ne cura i de posar tot el cos en una posició adequada perquè en surti una veu ben bonica. 5.3. A l’entorn de l’instrument (el cor) El cant és una activitat que neix espontàniament en l’home i que es pot desenvolupar de manera individual i també col·lectiva. D’aquí sorgeix el cant coral que, per definició, és un cant col·lectiu. • A partir d’això podeu parlar de les diferents agrupacions corals i quines són les característiques de cada una: coral, coral infantil, cor de noies, cor de cambra, orfeó, escolania, schola cantorum, etc. En podeu buscar fotografies i fer servir vídeos o DVD que us ajudaran a comentar diversos aspectes d’aquestes formacions. • El director. Parleu de la seva funció. Deixeu-los fer de directors fent cantar els companys de classe. Vigileu, perquè el primer que faran tots és posar-se a riure i no sonarà bé! Seria bo que donessin indicacions dinàmiques (començar, acabar, fort, fluix, de pressa, a poc a poc, etc.) i que els companys cantessin exactament com marca el director. • Feu audicions de cançons cantades pel mestre. Es produeix un moment màgic de gran intensitat comunicativa. Això també els ajuda a treure’s la por de cantar sols. 5.4. A l’entorn de les obres • Totes les obres que escoltareu, tret de la primera, són obres de caràcter polifònic. Per als alumnes de les nostres escoles, la millor manera d’entrar en la polifonia és a partir de la pràctica i la interpretació de cànons. Incloeu en el vostre repertori, adequats a l’edat i a la pràctica dels vostres alumnes, cànons de diferents autors, països i èpoques. A algun dels cànons que canteu, els podeu associar algun moviment perquè es vegi com el tema va passant d’un grup a un altre. Ja hi ha cànons que els haureu après amb aquesta característica. • Podeu aprofitar alguna de les cançons del repertori per fer-les aprendre a classe (Ton pare no té nas o La filadora). • Cal que aprenguin la cançó La filadora. És important que la sàpiguen abans de venir al concert. Un cop sabuda es pot repartir tot el text en fragments que corresponguin a cada personatge (narrador, Joan i Maria). Se la poden aprendre i la poden cantar assignant a cada nen un personatge o bé fent petits grups de cada un dels personatges. La tornada la poden cantar 24