veus quines veus - Page 24

• Podeu preparar tot un treball adequat a les edats dels alumnes sobre la veu humana en el qual puguin sortir els aspectes següents: - què és la veu. - què és l’aparell fonador i quines parts té. - on es crea la veu, on neix, on es produeix... - com funciona. - tipus de veus, nom de cada una de les veus. - cantants de renom. • Proveu l’emissió de la veu. Comproveu que és un fet físic que passa en el cos. Busqueu on es produeix la vibració: poseu-vos la mà a la gola i observeu què passa quan emeto un so agut, un so greu, una vocal, diferents consonants, un so llarg, un so curt, etc. • Proveu de fer sons espontàniament i busqueu tota mena de possibilitats que es puguin trobar en la veu. • Imiteu el so que fa un company. Mireu de passar-vos-el mentre feu una rotllana. • Uniu diferents sons fets per diferents alumnes i noteu els efectes harmònics que s’aconsegueixen. • Feu ballar un so seguint el dit o la indicació del mestre (més agut, més greu, més fort, més fluix, parar, començar, tots, uns quants...). Feu el mateix amb dos sons o amb un acord per notar l’efecte de l’harmonia. • Observeu les diferències de color de la veu si fem sons amb vocals diferents. Busqueu els sons que podem fer amb diferents consonants: ¿totes ens serveixen?, quines ens van millor? • Demaneu-los quins sons curiosos saben fer amb la veu o amb la boca. Un cop en tingueu uns quants de diferents, demaneu-los que els vagin repetint buscant una cadència rítmica. Mireu d’agrupar-los creant obstinats i combineu-los sobre una mateixa pulsació: ¡els resultats poden ser sorprenents! • La veu és un dels trets en què més es manifesta qui som, com som i també com ens sentim. Moltes vegades pel sol fet de sentir una veu podem deduir que aquella persona està trista, angoixada, contenta, exultant, etc. Discriminació auditiva de veus. Proveu de fer-los reconèixer les seves pròpies veus sense mirar. Un alumne dirà una paraula o una petita frase (“hola”, “bon dia”, “qui sóc?”), i la resta, sense mirar, ha d’endevinar qui ho ha dit. Com que es reconeixen les veus amb molta facilitat, podeu demanarlos d’estrafer-la una mica. Un cop hagin conegut les diferents veus humanes, podeu posar-los fragments en els quals hagin de reconèixer diferents veus (home o dona?, dona o nen?, un o molts?, quants?, soprano, contralt, tenor o baix?). Podeu utilitzar fragments de solistes, duets, cors, fugues... 23