veus quines veus - Page 20

Aglepta (A. Mellnäs) Aquesta obra per a tres veus blanques rep el títol del començament i el final de les paraules del text que s’interpreta: “Aglaria Phidol garia Ananus Qepta.” Aquestes paraules eren un conjur per allunyar els enemics. L’obra utilitza tant paraules i notes com sons que es poden fer amb la veu. AGLEPTA Aglaria Pighol garia Ananus Qepta. Baixant de la font del gat (Trad. BAIXANT DE LA FONT DEL GAT (Trad. catalana) catalana. Harm.: Ramon Noguera) Per fer aquest arranjament, Ramon Noguera va voler disposar d’una obra tradicional que fos atractiva, difícil i espectacular. La cantarella és prou coneguda per tothom, i l’autor n’agafa el ritme, la melodia i el text i els fa fer tota mena de variacions buscant-ne elements efectistes (dissonàncies, portaments, glissandos, parlats, etc.). Baixant de la font del gat una noia, una noia; baixant de la font del gat, una noia i un soldat. Pregunteu-li com es diu, Marieta, Marieta; pregunteu-li com es diu, Marieta de l’ull viu. També hi introdueix una altra mena de canvis: de ritme, de mode i de compàs. Enmig de tot això, us serà fàcil trobar un temps de sardana, un de vals, un de marxa, etc. Fixeu-vos en el caràcter humorístic i picaresc amb què l’autor tracta el tema tradicional. 19