veus quines veus - Page 2

ÍNDEX 1. Indicacions generals pàgina 2 2. Indicacions generals sobre Veus quines veus? pàgina 4 3. Objectius didàctics i continguts pàgina 6 4. Guia del concert pàgina 7 5. Propostes didàctiques pàgina 12 6. Vocabulari i glossari pàgina 26 7. Bibliografia pàgina 30 8. Fitxa tècnica pàgina 31 9. Programa de mà pàgina 33 10. Enllaços a pàgines web pàgina 35 1