veus quines veus - Page 14

tindrà unes característiques i unes necessitats que demanaran la seva pròpia adequació. No pretenem que porteu a terme tot aquest recull de propostes, sinó que trieu aquelles propostes que són més convenients per al nivell d’aprenentatge dels vostres alumnes i enriquiu-les amb les vostres aportacions personals. Abans de passar a detallar les diferents propostes d’ordre didàctic, a continuació, us fem una explicació general del repertori. Informació de les obres interpretades PLAUDITE, PSALLITE, JUBILATE PLAUDITE, PSALLITE, JUBILATE Jubilate Deo omnis terra. Al·leluia, al·leluia, al·leluia. Benedicant Dominum omnes gentes col·laudantes eum. Al·leluia, al·leluia, al·leluia. Quia fecit nobiscum Dominus misericordiam suam. Al·leluia, al·leluia, al·leluia. Et captivam duxit captivitatem, admirabilis et gloriosus, et gloriosus in saecula. Al·leluia, al·leluia, al·leluia. Lloeu Déu tota la terra. Al·leluia, al·leluia, al·leluia. Beneeixi el Senyor tota la gent omplint-lo de lloances. Al·leluia, al·leluia, al·leluia. El Senyor, que ens va crear per la seva misericòrdia. Al·leluia, al·leluia, al·leluia. I als captius els va conduir des del seu captiveri, és admirable i gloriós, gloriós pels segles. Al·leluia, al·leluia, al·leluia. Plaudite, psallite, jubilate (Giovanni Gabrieli) És una obra per a tres cors de quatre veus. Giovanni Gabrieli, que a finals del s. XVI va ser organista a San Marco, a Venècia, desenvolupà en diverses de les seves obres la pluralitat coral. Això s’explica per la situació dels cors en els absis, que, atesa la disposició del creuer en les esglésies, estan situats l’un davant de l’altre i actuen de manera alternativa. Sentireu com les paraules del text es van alternant, repetint o bé unint-se totes alhora, i això reforça tant la sensació d’eco com la de plenitud de l’església de Sant Marc. Doeba (Rieks Veenker) Cànon en swing és el subtítol d’aquesta obra que, a tres veus i amb un aire lleuger, dibuixa una melodia sobre algunes síl·labes onomatopeiques. La simplicitat de la melodia i el ritme viu conviden a enganxar-s’hi amb facilitat. Originalment està escrit amb acompanyament de piano. Isaias cecinit (Còdex de Tortosa. Arxiu Capitular) Es tracta d’una obra de música sacra que, trobada al Còdex de Tortosa, fa referència a DOEBA Doeba Doebidoewabadaba dab dab dab dab doe. Jabada daba doebi doebi doewa. Shoebidaba doebi daba doe. Badaba doeba doeba doe. Shoebi daba doebi daba. ISAIAS CECINIT ISAÏES PROFETITZÀ Isaias cecinit, sinagoga me minit, lesse radix exeret, virgam, virga proferet, florem flos amigdala, sinagoge scandala. Isaïes profetitzà, va recordar a la sinagoga, que l’arrel de Jessé brotaria, un plançó, un plançó floriria, una flor, flor d’ametlla, escàndol per a la sinagoga. Aridula virguncula, vivificat, fortificat, fructificat, ecce ministerium, 13 virgo verbo peperit verum Dei filium. Un branquilló sec es vivifica, es fortifica, fructifica. Heus aquí el ministeri (el servei). La Verge dóna a llum el Verb, veritable Fill de Déu.