veus quines veus - Page 10

LA FILADORA Tradicional catalana Harm.: XAVIER SANS Aquesta interpretació ens mostra la versió original de la cançó tradicional harmonitzada a tres veus per Xavier Sans (un dels cantaires). Important estar atents a seguir el text perquè en la següent obra no ens serà tan fàcil de poder-lo reconèixer. L’ARODALIF JOSEP VILA L’autor ha utilitzat motius del text, de la melodia i del ritme de la cançó tradicional per crear una juguesca molt interessant. Mireu d’anar-hi trobant tots els elements que hi surten. TON PARE NO TÉ NAS Trad. Mallorquina Harm.: BALTASAR BIBILONI Aquesta cançó tradicional mallorquina és un divertiment. Els cantaires, col·locats en filera, van interpretant-la tot dirigint-se i senyalant al públic o bé als altres cantaires. És un bon exemple per observar com la melodia principal ara la canten les veus femenines, ara les masculines. WALDESNACHT JOHANNES BRAHMS Aquesta obra de Brahms és interpretada per tots els cantaires. Per tal de mostrar com, en una obra coral, les diferents veus van construint l’edifici harmònic a partir d’una melodia, aniran apareixent les veus progressivament, primer la que canta la melodia i després les altres. 9