VenstrePosten nr. 3-2017 VALGUDGAVE Venstre Posten november 2017 - Page 9

VENSTREPOSTEN Nr. 3. 2017 KEND DIN KANDIDAT Michael Bruun 60 år, medlem af Venstre i mere end 20 år, og siddet i byrådet de sidste 3 perioder. Gift med Conny, og familiefar for 7 drenge. Har haft Bruuns Optik i Helsinge i 21 år. I indeværende periode har jeg haft formand- skabet for Erhverv og turisme, samt Kultur og idræt. Dermed har jeg kunnet arbejde for Venstres politik inden f or de områder, der ligger mig meget på sinde. De to udvalg kan virke forskellige, men de hænger uløseligt sammen mht. styrkelse af fremgang i kommunen. Som formand for Erhverv og Turisme, har jeg i perioden fået skabt erhvervscenteret i Helsinge, iværksætterhotel og iværksætterfabrik i Ejlstrup. Erhvervscenteret har fået etableret et stort samarbejde med erhver- vet i Gribskov, bl.a. gennem deres mange netværksmøder, og Er- hverv Gribskov. Jeg vil gerne være med til at fortsætte det gode samarbejde med erhvervet, og udvikle vores kommune til et godt sted, at have er- hverv / forretning. VI MANGLER EN FRITIDSKLUB Hvis vi skal nå at fange de unge mennesker fra deres skoledag slutter og til deres forældre kom- mer hjem - og undgå problemer i gaderne - så er vi nødt til at tilbyde en attraktiv ungepolitik med aktiviteter, der rammer de unge bredt. Vi mangler en fritidsklub, som en erstatning for en FO - der rummer børn fra 3. til minimum 6. klassetrin. De unge, der starter deres misbrugsproblemer, er helt ned til 10 år. Vi skal fange dem, før det går galt. Natasha Stenbo Enetoft At være med til at udvikle vores handelsbyer i samarbejde med er- hvervsforeningerne er en stor del af dette., Helsinge byfest og meget mere. Michael Bruun Jeg vil i den kommende valgperiode arbejde for, at sundheden prioriteres i Gribskov Kommune - og det skal være for alle - vore børn, vore børne- børn og vore ældre. Vore børn skal have et sundere liv og vore ældre skal have mulighed for at nyde deres alder- dom. Jeg vil arbejde for, at vore veje og infrastruktur udbyg- ges og prioriteres. Motorvejen skal hele vejen til Helsin- ge, så vore virksomheder får let ved at komme frem og tilbage i dagligdagen. Jeg er landmand og 2. suppleant til byrådet. Flemming Trojel Vi skal sikre, at Kim Valentin også i den næste valgperio- de sidder i borgmesterstolen, så der kan blive kontinui- tet og stabilitet i Gribskov Kommune de næste mange år Johnny Braginski Side 9