VenstrePosten nr. 3-2017 VALGUDGAVE Venstre Posten november 2017 - Page 8

VENSTREPOSTEN Nr.3. 2017 KEND DIN KANDIDAT Kære Venstremedlemmer. Tak for jeres opbakning ved opstillings- mødet i Kulturhuset i april. Jeg er stolt af at være med på holdet som nr. 6 på li- sten og vil gøre mit bedste for at leve op til jeres tillid. Jeg agter at gøre, hvad jeg kan for at fremme egne og Venstres synspunkter og dermed sikre at Kim Va- lentin kan fortsætte arbejdet som kommunens borgmester med en solid opbakning fra mange V-byrådsmedlemmer i ryggen efter valget i november. Børn & Unge-området - vi skal have bedre trivsel og faglige resultater - vi skal arbejde målrettet mod, at flere skal gennemføre en ungdomsuddannelse - vi skal nedsætte en Børn & Unge Tænketank som samler alle de gode erfaringer og metoder fra private såvel som offentlige institutioner og skoler. I arbejdet skal ledelsen, medarbejderne og bestyrelserne medinddrages. Turisme - vi skal fremme adgangen til vores unikke natur – Kongernes Nordsjælland. - vi skal styrke fortællingen om ”Det gode liv” i Gribskov. Erhvervslivet - vi skal stimulere iværksætterkulturen og understøtte arbej- det omkring Gribskov Erhvervscenter. infrastruktur – ja tak! Når jeg sender min søn afsted på cykel, er det med hjertet i halsen. Vi bor i Munkerup, og det er en skøn cykeltur langs Munkerup og Nakkehoved Strandvej, når det ikke blæ- ser, og store lastbiler drøner forbi, så du næsten er flyvende. Vejen mellem Gilleleje og Græsted samt Smidstrup og Vejby er også rene dødsruter for cyklister og for gående. Et ordentligt vejnet, stisystemer og cykelstier vil gøre kommunen mere attraktiv for turister og mulige tilflyttere. En bonus kan være, at optimeringen af kommunens cykelnet får fle- re til at tage cyklen i stedet for bilen, og det glæder en sygeplejer- ske som mig, at både sundhed og miljø får gode vilkår i Gribskov. Derudover skal vi fortsat have massivt fokus på motorvej til Hille- rød, og gerne med en forlængelse til Helsinge. I forhold til den kollektive trafik er der plads til forbedringer. Jeg vil arbejde for etablering af nattog (i hverdagene kører det sidste tog kl 23:30 fra både Helsingør og Hillerød) samt bedre bustider-og forbindelser internt i kommunen. Dog er det vigtigt at nævne, at Gribskov alle- rede samarbejder med Movia, som, til fornuftige priser, tilbyder en flextur ordning med kørsel fra kantsten til kantsten. Dette til- bud vil jeg gerne bakke op om, da det giver alle, der ikke er i stand til at tage bus eller tog, mulighed for at komme rundt. STEM PERSONLIGT—Carina Bloch Simonsen, nr. 7 Jeg søger vælgernes opbakning til at re- præsentere deres, mine og Venstres synspunkter en periode mere. Jeg er Landmand og Entreprenør For tiden er jeg 1´suppleant i Ven- stres byrådsgruppe. Mine fokusområder er Gribskov Kommunes drift, og min største erfaring ligger på det tekniske områ- de. Særligt fokus: At være "et ordentligt menneske" Det er ikke "i orden" med diverse personlige be- skyldninger, i det offentlige rum. Sund fornuft før ideologi! Optimering af kommunens Tue Villebro Jeg stiller mig til rådighed inden for de områder, som jeg har arbejdet med i de seneste 2 perioder. Mine fokusområder er    Erhverv & Beskæftigelse, Kultur & Idræt Det Tekniske område. Jeg har stor erfaring inden for erhverv og beskæftigelse, da jeg har drevet virksomhed i Gribskov Kommune i 40 år, og har også stor kendskab til de lokale virksomheder. Så jeg ved, hvad der skal til for udvikling af vores erhvervsliv. Så er jeg løsningsorienteret. DIN KANDIDAT NR. 9 PÅ LISTEN Steen Pedersen Jørgen Simonsen Side 8