VenstrePosten nr. 3-2017 VALGUDGAVE Venstre Posten november 2017 - Page 7

VENSTREPOSTEN Nr. 3. 2017 KEND DIN KANDIDAT Byrådet besluttede i efteråret 2016 at satse på et nyt stort museum omhand- lende redningen af danske jøder i okto- ber 1943. Vi mener, at Gilleleje by her har en histo- rie, der er værd at fortælle turister fra ind - og udland. Museet skal være noget helt særligt - et "fyrtårn" for Nordsjælland og i særlig grad for Gribskov kommune. Et projekt på mere end 1.000 m2 og til en kostpris i omegnen af kr. 100 mill. Kapitalen skal fremskaffes via fondsmidler og byrådet har allerede fået positive tilbage- meldinger fra fonde til et sådant projekt. Byrådet forventer et årligt besøgstal på 30.000 gæster. Det vil selvsagt give hande- len og restauranterne, særligt i Gilleleje, store muligheder for en forøget omsætning. Placering af museet er endnu ikke bestemt. Et forslag om at placere det i Østergade i forlængelse af det eksisterende muse- um blev ikke vel modtaget af beboerne i Østergade. Denne placering er derfor nu droppet og vi skal finde en anden egnet placering. Det kunne f.eks. være i nærheden af rundkørslen ved stationsarealet, eller måske endnu bedre - i nærheden af havnen og havet. De nærmeste måneder vil afklare dette spørgsmål. Med venlig hilsen Jannich Petersen Jeg vil fortsætte mit arbejde for, at sund- heds- og ældreområdet har de nødvendige ressourcer og redskaber til, at vi kan støtte op om et sundt og aktivt liv hele livet. Endvidere arbejder jeg for, at kvaliteten i vores ældrepleje skal være i top. Jeg vil også arbejde hårdt for, at vi får gen- skabt tilliden på børneområdet, som har været igennem nogle turbulente forhold de seneste byrådsperioder. Forældrene skal kunne have tillid til, at kommunens tilbud på daginstitutions- og skoleområdet kan levere tryghed og god kvalitet til deres børn. Vi skal bevare muligheden for et reelt valg mellem priva- te og kommunale tilbud. Daginstitutions- og skoletilbud skal bevares i lokalområderne og der skal være synlig ledelse. Det er meget vigtigt for mig, at vores lokalsamfund under- støttes så vi kan have aktive og ”levende” lokalområder, hvor det er attraktivt at bosætte sig. Birgit Roswall ” Praktiske løsninger, ikke bare smart mar- kedsføring” Første vil jeg gerne takke opstillingsmødet, for at placere mig som nr. 3 på listen. Jeg synes det er vigtigt, at vi får sat en proces i gang så vores kommune kan blive Danmarks reneste kommune. Det flyder med øldåser, fastfood indpakning m.m., i vores grøftekanter. Skraldespandene ved rastepladser og parkerings er tit overfyldte efter weekenderne. Fordi nogle men- nesker tilsyneladende finder det rigtigt, at benytte disse som aflæsningspladser frem for GRATIS, at køre på en af vore velind- rettede og servicemindede genbrugsstationer i kommunen. Dette giver i et utrolig dårlig indtryk af vores natur. Vejen frem må være igangsatte nogle oplysningskampagner, så der sker en holdningsændring hos folk. Efter min mening er det ikke en kommunal opgave at rydde op efter folk. Det er også et stort problem at både kommunen, og private lods- ejere, i mange tilfælde ikke beskærer træer, hække m.m., hvilket ofte bevirker at store køretøjer, enten ikke kan passere, eller er nødt at køre i den modsatte rabat, og på den måde forårsager at vejbelægningen ødelægges og så senere skal repareres for skatteborgernes penge. Gribskov skal være Danmarks reneste kommune. Vi skal alle tage ansvar så affaldet ikke havner i natu- ren. Vi skal sikre oprydning, renholdelse og vedligehold af grøfter m.m. i åbne land, samt park og byer. Med venlig hilsen Bent Hansen Kære alle, Valgkampen er i gang, Venstreplakaterne pryder kommunens lygtepæle og jeg glæder mig til at komme ud og sprede det liberale budskab. Det er nu det gælder. Vi skal vinde valget, Venstre skal være byrådets absolut største parti og Kim skal . Selv er jeg klar til at dele mine visioner for Gribskov med alle kommunens borgere. Jeg vil i særlig grad kæmpe for:    En styrkelse af den offentlig transport og nattog til og fra Hil- lerød. Motorvej hele vejen til Helsinge. Bedre folkeskoler med selvstændige ledelser, kortere skole- dage og mere uddannelsesvejledning.  Flere ungdoms- og ældreboliger. Flere ejer- og lejeboliger i kommunen. Styrket ældrepleje med frit valg på alle områder. En mærkbart lavere kommuneskat. Høj vækst – både når det gælder turisme, private virksomheder og nye tilflyttere. Vi ses derude til en god valgkamp! Sean Rask Crawford, Nr. 5 på listen. Side 7