VenstrePosten nr. 3-2017 VALGUDGAVE Venstre Posten november 2017 - Page 6

VENSTREPOSTEN om satspuljer til sundhed og integration samt en aftale om forskningsreserven. Fortsat fra side 3 På det kommunale område arbejder Venstre i finanslovsammenhæng for:    500 mio. kroner yderligere til sundhed og ældre Et eftersyn af 2 % kravet til effek- tivisering. Eftersynet skal sikre, at vi måler og belønner rigtigt i vores sundhedsvæsen. En fortsættelse af en stram ud- lændingepolitik, så vi blandt an- det kan sikre penge til kernevel- færd Dette kommer oven i alle de gode tiltag, der blev besluttet tidligere på året og i forbindelse med den årlige aftale mellem Regeringen og KL (Kommunernes Landsforening), og som har givet os friere mulighed for selv at planlægge, mulighed for at øge byggeri, styrke vores skoler og forbedre ældreplejen. Resultater der står i skærende kon- trast til det der skete i sidste valgperiode, hvor de (Socialdemokratiet), der på- står bedst at kunne bevare og udbyg- ge velfærdssystemet, beskar de kom- munale muligheder ved at fjerne 5 mia. kroner fra de kommunale bud- getter, reducerede antallet af pæda- goger med 700 og de offentlige an- satte med 5.000. Tallene taler for sig selv. God valgdag den 21. november Bo Madsen Side 6 Nr.3. 2017