VenstrePosten nr. 3-2017 VALGUDGAVE Venstre Posten november 2017 - Page 11

VENSTREPOSTEN Nr. 3. 2017 ÆLDRERÅDSVALG Sammen med regions- og kommunevalghandlingerne er der i år også Ældrerådsvalg. Til ældrerådsvalget kan alle der er fyldt 60 år stemme. På kommunens hjemmeside står der: Ældrerådet skal høres i alle forhold, der har med ældre at gøre, og kan desuden af egen drift medde- le sig til kommunen om ældres forhold. Byrådet skal høre Ældrerådet om alle sager, der berører æl ЦG&Rl;"6vV&VFW2VFVƖwB',:VFWBखl;vRfV6FW"RVW"&WGFW2WBVB :fG&W,:VBR&&vW&RFW"W"gGBc :W"r6"f7B& :fVV"fw&WBrW"fv&&RF :fG&W,:VFWBfwW&FVW" :RB :W",:VFWBFW";FR֖G7B :vr:VVFV8fG&W,:VFWB&W7L:W"brVFVW"FW"l:fvW2fVBF&VFRfrbr&GBVV2&&vW&RFW W"gGBc :W" :RfvFvV+p+p8fG&W,:VFWBW"'FƗF6WWG&BrVf:fvwBbR&v6FW 8fG&W,:VFWB&VFW"R6vW"VW"f"VVBW'6W 8fG&W,:VFWB"Fg6VG7ƖwBVV2FW&R6vW 6FR