Venstre Politik April 2014

Venstre Politik Venstre i Hillerød—april 2014 Kom og vær med ! Generalforsamlingen i Venstre i Hillerød var i år anderledes, fordi der var kampvalg til formandsposten. På generalforsamlingen blev jeg valgt til formand for Venstre i Hillerød. valgkampen som vi står midt i lige nu og Folketingsvalget om 1 – 1½ år, og naturligvis kommunalvalget om knap 4 år. Fælles for de tre pejlemærker er, at de sigter mod at få flere medlemmer, skabe flere aktiviteter og aktivere flere medlemmer i det daglige arbejde i vores forening. Når én bliver valgt, betyder det også, at der er én der ikke bliver Bestyrelsen har også nedsat en række arbejdsgrupper. det. Derfor vil jeg gentage den De er: varme tak, der blev givet fra generalforsamlingen af Klaus Markussen til Henning Bladgruppen, der tager sig af at udgive dette blad. Andersen for hans indsats for Venstre i Hillerød. Arrangementsgruppen, der arbejde med de Efter generalforsamlingen har den nyvalgte bestyrelse medlemsarrangementer vi skal have. konstitueret sig. Også her er der nye folk på flere pladser. Til lykke med valgene til jer og til den nyvalgte Medlemsgruppen, der arbejder med gentegning af bestyrelse. Og tak for indsatsen til de af jer, der valgte medlemmer, særlige tiltage for nye medlemmer og at takke af for nu. hvervning af nye medlemmer. I bestyrelsen har vi sat tre pejlemærker for vores arbejde i den kommende tid. Kampagnegruppen, der arbejde på at fin tune vores kampagnemaskine imellem de enkelte valgkampe. De tre pejlemærker er: Erhvervs– og sponsorgruppen, der arbejde med at skaffe sponsorer til vores forskellige aktiviteter og på at få opbygget et formelt netværk til kommunens virksomheder. Fokus på involvering og aktivering af medlemmer og tilgang af nye medlemmer. (Mål: 330 i 2015) Fordi vi som forening lever af vores medlemmer. Vi skal skabe en platform, hvor vores medlemmer kan komme til orde og sætte deres præg på politik. Vi skal aktivere vores medlemmer, fordi de er den vigtigste ressource vi har når der skal kæmpes for liberale mærkesager – herunder ikke mindst i valgkampe. I alle arbejdsgrupper, har vi brug for flere hænder og fødder. Vi kommer til at arbejde målrettet og koncentreret, når vi skal sikre os et system skifte ved næste valg. For det er jo det, der er målet med vores indsats. At have fremgang ved EU valget, vinde næste folketingsvalg og farve Hillerød Kommune ægte blåt Flere arrangementer med politisk indhold Fordi vi er en politisk forening og fordi det er den måde med en Venstre borgmester ved næste valg. vi udvikler vores politik på. Kom og vær med ! Etableringen af en endnu mere effektiv valgkamps maskine Fordi vi har flere valgkampe lige om hjørnet. EU Jakob Truelsen Formand for Venstre i Hillerød Læs i dette blad om: Retningen for Venstre i Hillerød. Hvad Venstre mener om Møllebro centret (interview af Klaus Markussen), om hvad Venstres holdning er til en ny spildevandsplan (interview med Peter Frederiksen og Dan Riise). Læs også om Camillas Hays oplevelse af sin første tid som medlem af byrådet. Læs også om de næste spændende arrangementer. Bl.a. Grundlovsmødet, sommerfesten og så naturligvis om EU valget, der kommer lige om lidt.