Veno in de Wetlands 2017 VENO Wetlands 2017 - Page 5

Succesvolle Kidsrun voor tweede keer georganiseerd graag meer laten bewegen. Een evenement als de Kidsrun past daar natuurlijk goed bij.” Bettie kijkt positief terug op de eerste editie van de Kidsrun. “Het was echt een leuke dag. De kinderen waren heel enthousiast, het weer was prachtig en er was een mooi parcours. De kinderen hebben met veel plezier meegedaan”, vertelt Bettie. Naast het bewegen speelt ook het feit dat het een plaatselijke activiteit is een rol. “We werken graag mee aan activiteiten die in Vollenhove georgani- seerd worden. Zo stellen we op de zaterdag van de run ook het plein en enkele faciliteiten van de school beschikbaar.” Een andere deelnemer die net als vorig jaar weer van de partij is, is GBS Eben Haëzer uit Sint Jansklooster. Ook bij deze school speelt bewegen een belangrijke rol. “Het is een mooie manier om kinderen in aanraking te kunnen laten komen met sporten. Ook is het voor jongens een leuke activiteit. Je hoort tegenwoordig vaak dat het onderwijs zo soft is geworden. Dit is mooi iets stoers”, legt leerkracht Geert Zweers uit. De Kidsrun staat dit jaar voor de tweede keer op het programma. Op vrijdag 10 november, de dag voor de ‘echte run’, staan de leerlingen van groep 5 en 6 van de basisscholen uit de regio aan de start van hun eigen mini-survivalrun. De Kidsrun is vorig jaar voor het eerst georgani- kunnen deelnemen en het programma is nu seerd vanwege het vijftienjarig jubileum van de verspreid over de hele dag. Eén van de deelnemers is Kindcentrum Het Kompas uit Vollenhove. Volgens directeur Bettie Survivalrun van Vollenhove. De reacties na afloop van Noorloos zijn de leerkrachten én leerlingen erg waren zo positief dat de Stichting Survival Vollen- enthousiast over de deelname. Bovendien sluit het hove (SSV) heeft besloten dit jaar weer een Kidsrun te organiseren. De run is ten opzichte van vorig jaar uitgebreid: meer scholen uit de regio “Het was gewoon leuk voor iedereen” goed aan bij één van de speerpunten van het onderwijs. “We zijn als school erg bezig met gezondheid en bewegen. We willen de kinderen Ook Geert kijkt goed terug op de Kidsrun van vorig jaar. “De hindernissen waren afwisselend, van een apenhang tot onder een net door kruipen. Ook stonden er mensen bij de hindernissen die uitlegden hoe je het beste er overheen k