Veno in de Wetlands 2017 VENO Wetlands 2017 - Page 11

Rayonhoofden Evert en Patrick al jaren als vrijwilliger betrokken bij survivalrun Om een survivalrun te kunnen organiseren zijn er veel vrijwilligers nodig. Vrijwilligers die helpen met het bouwen van de hindernissen, die als jury bij een hindernis staan of die meehelpen het verkeer te regelen of die hun handen uit de mouwen steken bij de catering. Een minder bekende, maar zeer belangrijke vrijwillige taak is die van rayonhoofden. Evert Westhuis en Patrick Lok zijn rayonhoofd tijdens de survivalrun. Zij leggen uit wat hun functie inhoudt. Eén van de oude rotten in het vak is Evert Westhuis. Via een collega kwam Evert jaren geleden in aanraking met de survivalrun. In de beginjaren heeft hij zelf ook nog twee keer de recreatieve run van vijf km gelopen. Dat laat hij tegenwoordig liever aan een ander over. Nu houdt hij zich bezig met het bouwen van de hindernissen en op de dag van de run fungeert hij als rayonhoofd. Een rayonhoofd is verantwoor- delijk voor een deel van het parcours van de survivalrun. Met zijn jarenlange ervaring merkt Evert wel dat het bouwen van de verschillende hindernissen elk jaar op hetzelfde neer komt. Evert vindt het geweldig als hij met gebruik van bomen de mooiste hindernissen kan bouwen. In vergelijking met de beginjaren is het bouwen volgens hem ook eenvoudiger geworden. Dat komt met name door het gebruik van spanbanden, waarmee balken veel sneller opgehangen kunnen worden. Voordat Evert rayonhoofd kon worden heeft hij eerst een aantal jaren als assistent-rayonhoofd meegelopen. Nu hij zelf rayonhoofd is, zorgt Evert ervoor dat de vrijwilligers op locatie instruc- ties krijgen over hoe de verschillende categorieën deelnemers de hindernis moeten nemen. Ook zorgt hij ervoor dat de vrijwilligers goed op de hoogte zijn van de voorrangsregel met betrekking tot hogere startnummers. Ondanks zijn jonge leeftijd van twintig jaar is Patrick Lok al zeven jaar betrokken bij de surviv- alrun. Wat begon als een verplichte invulling van een maatschappelijke stage mondde uit in een jaarlijks terugkerende inbreng bij de Stichting Survival Vollenhove. Hij was zo enthousiast dat “Wat begon als een verplichte invulling van een maatschappelijke stage mondde uit in een jaarlijks terugkerende inbreng bij de Stichting Survival Vollenhove” • 117 OCCASIONS OP VOORRAAD • WERKPLAATS • ACCU’S MET 40% KORTING • AUTOSHOP VOOR ACCESSOIRES • TAXATIES Bij calamiteiten en eventueel benodigde reparaties aan een hindernis heeft Evert contact met de centrale post. Kleine reparaties lost hij zelf op, maar bij grote reparaties zorgt Evert ervoor dat de herstelploeg zo s VFrvVƖvWp2FRFW&2FR&W&W&VV2FR'VfvVV2&v&FV6VvW&ЦrWBFRf'&VVVrRFW&76VFP'VF&V7BfvV'&VVvVW"vW6vVFPFW&V66WW"शvVr3See2&K6S#r#3# b#S#s#0fWF6&7FwwrWF6&7FWBFW&VFBW7B&W7FVFV০G66VƖR7FvR'VfW'66&VVBG&6VVgBFR7W'ff'VrBV`vVV"fGBWBVW&Ɩ'VFVFRVvWVƖWBVVVR6V"V6VFPFW&76VFR&WvVGvVVFR"F@&WG&Vv2&FR7W'ff'Vv2FW&FVVfFR&W&FWVrFBF@VVF&VBvVF2G&R vVVFVf"WBVW'7B&fBvWv&FVआWB&Vw&7FRf"G&62FBWB2&WfW'BW2&vVBfW&B&wBW'f"FBg&vƖvW'2vVBv\:7G'VVW&BFRFW&76VvVB&ƖfVVF@W2FR'VWFW2v&GBvW'VB4dTDtdR7B7W'fffVfPTDDRfR&vp$TD5DW&6FfVW&FRV6( BfV@dDFW&W6vV6( BfV@&V6W7GVFgW'F6PE%TG'VW&VW'0tRSWV&V4U2d BTET$UrtdU%$trT$UD5TEUU 7FW'vVr&3#b46B67FW FVS#r#CcC fS#r#CcC f6֗F'b6Чwwr6֗F'b6