Veitikka 2016 — 1 - Page 94

teksti Taru Lietsalmi • Kun juhlasalista kuuluu pianon soittoa. kuva Niko Savola • Kun opettaja lähtee luokasta ja kaikki kuitenkin tekee rauhassa ja hiljaa tehtäviä. • Kun ihmiset opiskelee hyppytunnilla aulassa. #va • Kun roskikset ovat täynnä muovisia ZZ\ZK[B(R[Y]\[XX[Z\][0[H[[X]۝H[Z[\KB](R[ZZH[Έ8&x&P\ۈ\[Z\]8)&x&B](R[Z[[0ۈY[0[]XHZ[YH[\Z\K(R[\H\]\X[ۈ[]]\XHY\Z (R[[HH[[0]00Y\p[Z[\\0 [[K(R[0^Y][ܘX[Z][p\0Z]X\H\]][Y\Y[[Z[(R[] ^^]ZZH[Z\\H\[ۈ\]ܚ[K(R[]0Y0\[^^Z0 ZXHZ\00HY]0]0p00[H00\pY\[\]Y\Z (R[[X\H\Hۈ0[Y\[0횰 (R[][[H\]00ۜ\H]\ZZ[[\K(R[]0[00^K]]H[[\H0^K(R[]Y[00XHY[ZXX[[Z[][(R[]Y[00XHY[ZXX[[X[(R[]Z]Z[\ݘ]Z]0ZZXHY[H[\]\[Z\]ݘ]ZY]