VEIKLŲ GIDAS / DARBĪBAS ROKASGRĀMATA - Page 5

LV:

Četras Latvijas-Lietuvas pierobežas bibliotēkas izglītības un labklājības nolūkos ir nodibinājušas ģimenes digitālo aktivitāšu centrus. Šie centri papildināja un paplašināja bibliotēku izglītojošo darbību, kā arī kļuva par vietu, kur iedzīvotāji var iepazīties ar jaunākajām tehnoloģijām.

Ģimenes digitālo aktivitāšu centru tīkls tika izveidots, īstenojot 2014.-2020. Gada Interreg VA Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas „Izglītības un labklājības ģimenes digitālo aktivitāšu centru izveide Austrumu Aukštaitijā un Dienvidu Latgalē” projektu. LLI-089).

Utenas, Zarasu, Daugavpils un Preiļu publiskajās bibliotēkās jau darbojas jauni pakalpojumi, kur bibliotēku pakalpojumus papildina tehnoloģiskās inovācijas:

- centros ir uzstādīta virtuālā realitāte, robotika, 3D un citas jaunākās tehnoloģijas;

- izstrādāts izglītības saturs par vietējām vēstures tēmām, izmantojot sekojošas tehnoloģijas: virtuālā realitāte, interaktīvās riteņbraukšanas tūres, “Kinect” viktorīnas un mobilā lietojumprogramma bibliotēkām.

- tika apmācīti jauni šo pakalpojumu sniegšanas instruktori, izstrādātas un tiek izmantotas speciālās tehnoloģijas apmācībai, kas ir paredzētas centru apmeklētājiem.

Pateicoties projektam, ir uzlabojusies digitālo prasmju attīstība bibliotēkās: apmeklētājiem ir vairāk iespēju iepazīties ar zinātniskajiem jauninājumiem, tehnoloģiju lietotāji arvien vairāk iepazīstas ar jaunām tehnoloģijām, kas samazina nevienlīdzību starp tehnoloģiju izstrādātājiem un lietotājiem, un tiek cerēts, ka visu vecumu un ģimenes locekļi varēs mācīties kopā.

Projektu īsteno Utenas, Zarasu, Daugavpils un Preiļu publiskās bibliotēkas. Projekta kopējais budžets: 389 073,60 eiro, Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums – 328,162,54 eiro.

Plašāku informāciju par projektu var sniegt Inga Gedžūne tel. +371 654 76345, e-pasts: inga.gedzune@lcb.lv un Ilona Skorodihina tel. 65381230, e-pasts: ilona.skorodihina@preilubiblioteka.lv

Šī virtuālā publikācija ir sagatavota, izmantojot Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par tās saturu atbild Utenas, Zarasu, Daugavpils un Preiļu publiskās bibliotēkas, kas īsteno projektu. Nekādā gadījumā nevar uzskatīt, ka tas atspoguļo Eiropas Savienības nostāju.