VEIKLŲ GIDAS / DARBĪBAS ROKASGRĀMATA - Page 4

LT:

Keturiose Latvijos ir Lietuvos pasienio regiono bibliotekose pradėjo veikti švietimui ir gerovei skirtų šeimos skaitmeninių veiklų centrai. Šie centrai papildė ir išplėtė bibliotekų edukacines veiklas ir tapo naujausių technologijų pažinimo vieta gyventojams.

Šeimos skaitmeninių veiklų centrų tinklas sukurtas įgyvendinant 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą „Švietimui ir gerovei skirtų šeimos skaitmeninių veiklų centrų sukūrimas Rytų Aukštaitijoje ir Pietų Latgaloje“ (Nr. LLI-089).

Naujo lygio paslaugos, kuomet geriausia bibliotekų patirtis papildyta technologinėmis naujovėmis, jau veikia Utenos, Zarasų, Daugpilio ir Preilių viešosiose bibliotekose:

- centruose įdiegtos virtualios realybės, robotų, 3D ir kitos naujausios technologijos;

- sukurtos šioms technologijoms pritaikytas edukacinis turinys aktualia kraštotyros tematika: virtualios realybės, interaktyvaus dviračio turai, Kinect viktorinos, mobili aplikacija bibliotekoms.

- parengti naujų paslaugų instruktoriai, sukurtos ir naudojamos technologijų žinių perteikimo centrų lankytojams metodikos.

Projekto dėka suaktyvėjo skaitmeninių kompetencijų ugdymas bibliotekose: lankytojai turi daugiau galimybių susipažinti su mokslo naujovėmis, mažinamas atotrūkis tarp technologijų kūrėjų ir jų vartotojų, skatinama, kad įvairaus amžiaus žmonės, šeimos, mokytųsi drauge.

Projektą įgyvendina Utenos, Zarasų, Daugpilio ir Preilių viešosios bibliotekos. Visas projekto biudžetas – 389 073,60 Eurų, Europos regioninio plėtros fondo bendrasis finansavimas – 328 162,54 Eurų.

Daugiau informacijos apie projektą gali suteikti Laima Lapinienė tel. +370 389 49156, el. p. laimal@uvb.lt bei Jolanta Lementauskienė tel. tel. +370 385 52801, el. p. pavaduotoja@zarasubiblioteka.lt

Šis virtualus leidinys parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už jo turinį atsako projektą įgyvendinančios Utenos, Zarasų, Daugpilio ir Preilių viešosios bibliotekos. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.