Varoluş'un Ritmi Varoluş

Öğrenme HiKAYELİ DERS PLANIŞablonu Okul Köyceğiz Ortaokulu Öğretmen Özgür KAYAOĞLU Sınıf 7-A Ders Müzik Tasarım Tabanlı Öğrenme Aktiviteleri 5. Faz Öğrenme Aktiviteleri Öğretim Metodu 1. Seçtiği bir disiplinin ritmi internetten araştırır ve takımı ile paylaşır. 2. www.voki.com da kendini ve grubunu tanıtır. 3. www.mindmeister.com konu ile alakalı kavram haritasını yapar. 4. Çalışmalarını TeamUp ta seslendirirler. 5. Seçtiği disiplindeki ritmi seslendirir. 6. Seçtiği türkünün hikayesini canlandırır. 7. www.sway.com aracı ile konusu ile ilgili görsel hazırlar. 8. Çalışmalarını sınıf arkadaşlarına sunar. 9. Çalışmalarını sınıf öğretmenine ileterek http://koycegizortaokulu7a.weebly.com adresinde yayınlanmasını sağlar. Anlatım, Tartışma, Beyin fırtınası, Deney, Gösterip yaptırma BİLİMSEL KAYNAK OLUŞTURAN ÖĞRENCİLER Öğrencilerimin bilimsel konulara daha fazla ilgi duymalarını istiyorum ve onlardan, başka okullardaki daha küçük öğrencilere göstermek üzere sergiler hazırlamalarını istemeye karar veriyorum. Öğrenme Hikayesi Ders konusu başlıkları hakkında ne kadar bildiklerini ölçmek için geliştirici bir test ile başlarım. Daha sonra, farklı uzmanlıkları birleştiren küçük heterojen takımlar oluştururum (bak aktivite 1). Her takım bir ders kavramı üzerinde çalışır ve bunu gösteren bir sergi üretir. Öğrencileri desteklemek için, insan ve ilgili etkinlikler de dâhil çeşitli kaynaklara ulaşmaları için yönlendiriciler veririm (bak. Aktivite 2 ve 3). Onlar tarama yapar ve birlikte öğrenirler ve birbirlerine öğretirler. Kavramları öğretmek için çeşitli yollar denerler, birbirlerine geri bildirimde bulunurlar ve deneyerek ulaştıkları bulgularını somut olarak görselleştiren bir haritalamaya dayalı olarak en çok işe yarar görünenleri seçerler (bakın aktivite 5 ve 6). Bu deneyimlere dayalı olarak kendilerinin “sanal bilimsel müze sergilerini” oluştururlar (bakın aktivite 7). Sınıfımdaki bir poster, bir fiziki ve bir sanal simülasyon, dersin bir video kaydı, bir rap müziği, ve bir kukla oyunu öğrencilerimin en ilginç sergi eşyaları arasındadır. Her grup sergilerine eşlik 1