Varmefag VF DM 8-sider K3-18

KA MPA N JE FRA 8. SEPTEMBER - 8. OKTOBER BYTT UT ­PARAFINOVNEN FØR NYTTÅR OG FÅ 6000,- I ENOVASTØTTE S PA R KLIKK H ER 4 200,- C O N T U R A 7 80, N Å FR A 16 900,- R! HOLD VARMEN I VINTE ! å n p p u k s i e p gjør høstens S OM AVBI L D E T I H VIT M ED S TÅ L D Ø R , N Å 2 4 6 2 0,- SPA R 2 500,- T ERMATE CH TT20 BA ZI C , NÅ FR A S PA R 2 000,- C O N T UR A I 5 PE I S I N N S AT S M E D PAN OR A M A­D Ø R , N Å S PA R 3 000,- R A I S VI VA L 12 0 , NÅ FRA 8 990,- 12 900,- 21 620,-