Varmefag Varmefag Januarsalg-19

KA MPA NJE FRA 2. TIL 31. JANUAR 2019 S PA R 3 000,- RA IS NE XO 120, N Å FR A 22 620,- Avbildet modell i hvit med sideglass, nå 28 495,- Vednisjer kommer i tillegg. T T E J S D U B G O K A M S T UANSET å n u d r ø j g p p vinterens peisku S PA R 2 500,- T ERMATE CH TT20 BA ZI C , NÅ FR A S PA R 2 000,- C O N T UR A I 5 PE I S I N N S AT S M E D PAN OR A M A­D Ø R , N Å S PA R 4 500,- C ON T UR A 710 , NÅ FRA 8 990,- 12 900,- 12 900,- V A R M E F A G - F I K S F E R D I G M O N T E R T, O M D U V I L 1