Varmefag Septemberkampanje 2017 - Page 27

En skorstein som ikke fungerer, kan i verste fall utvikle pipebrann. Bestill en sjekk hos Varmefag eller feieren, dersom du har en skorstein som er eldre enn 10 år og du er usikker på tilstanden. bestill pipe- sjekk! 27