Varmefag Septemberkampanje 2017 - Page 21

Noen av de smarteste valgene denne høsten finner du her - se resten på varmefag.no S PA R 4 000,- 2 000,- S PA R 3 500,- C O N TU R A T E RMAT E CH TER MATEC H 850, FRA T T 20 BA Z I C R, FRA TT10 G, FR A 12 900,- 8 990,- 10 990,- S PA R S PA R 16 900,- 10 990,- 14 490,- S PA R 2 500,- 3 190,- C O N TU R A RA I S VI VA 98 R AIS V IVA 120 5 10 S TYL E , F R A CLASSIC SORT, FRA SOR T, FR A 14 900,- 13 495,- 21 985,- 17 400,- S PA R 4 000,- 16 685,- 4 000,- 25 985,- SPAR 6 000,- C O N TU R A N O RSK K LE BE R I3 0 I N N S ATS , F R A ME RE T H E P LUSS 19 900,- 35 375,- 23 900,- S PA R 41 375,- 21