Varmefag Septemberkampanje 2017 - Page 14

RAIS 500-serien er peisinnsatser med glass på 1, 2 eller 3 sider som gir nytt liv til eksisterende åpne peiser, eller tilpasses arkitektoniske løs- ninger. Velg mellom stål- eller glassdør. familiens ­naturlige samlingspunkt SPA R 3 385,- RA I S 5 00-2 I N N SAT S, FRA 27 375,- 23 990,- 14