Varmefag Junikampanje 2017 - Page 12

K U N H O S VAR M E FAG nytes kald eller varm Stemning hele året Rais Visio fås i glass på 1, 2 eller 3 sider. Med delikat hevedør er den vakker både med og uten flammer. E FFE K T: 5 - 9 K W R AI S VI S I O 2 I NNS ATS , F RA 4 5 8 0 0 ,- RA I S 700 I N N SAT S, FRA 24 000,- 21 000,- EFFEKT: 3 - 7 KW Du som ikke vil bruke ferie­ pengene dine, kan få denne for bare 836,-/mnd RAI S VI S I O 3 I NNS ATS , F RA 4 8 0 0 0 ,- Betales over 36 mnd.* Kredittkjøpspris: 30 102,- R AIS 90 0 INNSATS, FR A 28 265,- 25 265,- E F F E K T: 5 - 9 K W Du som ikke vil bruke ferie­pengene dine, kan få denne for bare 997,-/mnd Betales over 36 mnd.* Kredittkjøpspris: 35 887,- 12 Avbildet modell med glassdør, nå 28 565,- Betingelser for avbetaling, se baksiden Betingelser for avbetaling, se baksiden 13