Valentins Dag

Hjertets oprindelse og kulturelle betydning

Valentines dag kendes herhjemme også under navnet hjerternes dag . Hjertet har gennem tiden haft forskellige betydninger for forskellige kulturer . I mange kulturer opfattes hjertet som livets centrum , sjælen og personlighedens inderste kilde for følelser , medfølelse , kærlighed , tro og mod , glæde og sorg . Hjertet modstilles ofte med den rationelle hjerne , der opfattes som fornuftens og forstandens sæde .
Oprindelse
Hjertet var oprindeligt et symbol for et blad fra et meget gammelt græsk træ , som de gamle grækere mente måtte være vejen til udødelighed . Det var først i 1500-tallet , at man misforstod betydningen af dette livssymbol og holdt op med at male hjertet grønt som bladene og i stedet startede at male dem røde .
Hos aztekerne ofredes hjerter for at gengive Solens dens tabte kraft . I de indiske upanishader tales om ” hjertes lotus ”, det inderste kammer i jeg ’ et , der bliver uforgængeligt som del af universet , når kroppen dør : ” Så stort som verdensaltet er udenfor , så stort er verdensaltet inde i hjertes lotus ”.
Hjertet som tankevirksomhed
De gamle egyptere opfattede hjertet lidt mere nuanceret som en krukke , hvori den enkeltes gode og onde handlinger blev opsamlet i løbet af et liv - næsten som en slags karma . Derfor blev hjertet som det eneste organ balsameret for sig selv og lagt tilbage i den balsamerede mumie .
Egypterne forestillede sig , at man på den sidste rejse mod dødsriget fik sit hjerte vejet . Hvis hjertet var i ligevægt med retfærdighedens gudinde , der symboliseredes med en fjer , kunne man leve videre i harmoni på den anden side . Egypterne opfattede dermed ikke bare hjertet som et center for følelserne , de antog derimod , at vores tankevirksomhed foregik i hjertet .
Sjælen i hjertet
I Platons dualistiske adskillelse mellem krop og sjæl præsenteres den rationelle sjæl som menneskets centrum . Sjælen forstås her som bevidstheden og evnen til at tænke . Den nye opfattelse af sjælen kom til at betyde startskuddet for en internalisering og systematisering af følelser og tanker , mens sjælen og dermed bevidstheden i den kristne eftertid blev kædet sammen med hjertet .
AKTIV GULD A / S Vallensbækvej 46
DK-2625 Vallensbæk T + 45 4366 2000 ag @ aktivguld . com www . aktivguld . com