Vaivé amb Brodas Bros - Page 6

Després d’aquest primer fragment expositiu i amb un marcat caràcter de presentació dels instruments de la formació, la música deixa pas a un segon fragment amb una estructura clarament de pregunta/resposta on el flabiol i la tarota formulen la pregunta perquè l’acordió diatònic, la tuba i la tenora en desenvolupin la resposta. 2. Concierto concepto. Fragmanet – Brodas Bros Formació instrumental: bateria, acordió, tuba, tenora, dolçaina i flabiol. És un recull de diversos temes mítics de hip hop/funk. 3. For Children, BB 53, Vol. 1 (basat en Hungarian folk tunes): Núm. 12. Allegro - Béla Bartók Formació instrumental: glockenspiel, acordió diatònic, tuba, tenora, dolçaina i flabiol. En l’àlbum For Children el compositor hongarès Béla Bártok va compondre una sèrie de peces per a piano inspirades i basades en diferents melodies de música popular tant hongaresa com eslovaca. L’àlbum inicial, acabat el 1909, incloïa 85 peces, però el 1945 Bartók en va fer una revisió i en va suprimir 6, ja que va considerar que no eren melodies populars originals. En aquesta revisió també va fer canvis substancials en l’harmonització d’algunes peces. Per tant, de les 85 peces de l’àlbum inicial, l’any 1945 en queda un àlbum de 79. La versió de l’allegro, tal com l’escoltarem a Vaivé amb Brodas Bros, està estructurada en tres grans blocs musicals, cadascun d’ells amb una instrumentació i un caràcter diferents. En el primer, l’acordió diatònic i la tuba fan un acompanyament ritmicoharmònic a la melodia que regenta el flabiol. En el segon bloc, la dolçaina i la tenora prenen el paper d’acompanyament rítmic melòdic, mentre que el glockenspiel va desplegant els diferents acords de l’acompanyament. La tuba, en aquest cas, és l’instrument encarregat de definir 6