Vaivé amb Brodas Bros - Page 57

Professorat Per saber-ne més Una mica de… Per a l’activitat Descobrim els instruments no volem pautar gens el material que podeu fer servir, ja que l’important, com ja hem explicat a l’activitat, és que es puguin veure els instruments en tota la seva globalitat i amb la màxima riquesa de possibilitats sonores i contextuals. Tot i amb això, us volem aportar alguns dels materials que trobareu a la xarxa i que us ajudaran a tenir més documentació i possibilitats al vostre abast: REQUETETXEC. Descobrim els instruments i grups instrumentals Autors: Josep Maria Mayol i Maria Antònia Pujol És un material didàctic pensat per donar a conèixer els instruments i grups instrumentals dels Països Catalans a l’alumnat d’educació primària. Està fo X]\]Z][]]Y0\]Y\]YH\[[HX[\H\X[H]Y]]H[›\[[Y[Hۚ[[[Y[[[۝^ۈXY[HBpXH]YH]Y[[X]\X[ۜHH]\XX\[\[ZX\\H8&X[[[] 8&][XH[Y\K\\\X\[X]YX[ۜH[K[]Hؘ\H8&XYpŇ [] ] ܝ[ ]K[\Q\\[Y[ Y[Z][KXَ MNXٙM LNMBLXL ݙۙ^YM ؍NLXMLەL XYLTԑ ۙ^[[M ؍NLXMLەL XYLTԑ ۙ^]YY][[XHHH[H^[HX[ܘYXH؜H[[[Y[YX[ۘ[HB]X[[[H\X\TSK][YH][ NNM K]Y\H[[Y[YX[ۘ[B][[XK[[NZ[[Y[H[[K\\[Y[H[\KVPU][YH][ JK8'[pXH[[[Y['H[YX[ۘ\K NpXK[HHX]H[\\[ۘN[X0XH][[HB[\[]]H][[XK0ˈ KLL˂PRQUK\]Z[H NNMJK[[Y[]\X[ˈXΈ][[Y]ܚX[ [XH]H\]\HXH˝[] ]ۈؘ\]H[H[ܛXXpBM‚