Vaivé amb Brodas Bros - Page 55

les característiques principals que cal tenir en compte a l’hora de recitar un poema. Els haurem d’explicar que cada tipologia textual demana una o altra estratègia lectora, i que en aquesta activitat cal extreure les estratègies bàsiques que s’han de tenir en compte per recitar poemes. Entre tots haurem d’arribar al següent referent d’aula: PER RECITAR UN POEMA CAL: • Entendre bé el poema. • Saber quin sentiment transmet el poeta. • Aprendre el poema, gairebé, de memòria. • Llegir-lo a poc a poc, amb tranquil·litat. • Entonar bé. • Vocalitzar. • Fer pauses i silencis. En tenir tots aquests consells per recitar poemes, els farem escoltar i veure el vídeo de “Sense el ressò del dring”, que van enregistrar Pascal Comelade i Enric Casasses a Sabadell el 6 de juny de 2011 per prendre consciència del tipus de música que l’acompanya i dels instruments que utilitzen. Demanarem als alumnes que, per a la pròxima sessió, duguin instruments que tinguin per casa o estris que es poden fer servir per a la musicalització del poema que els proposem. A partir dels instruments i dels estris que duguin els joves, a més de tot el material sonor que hi pugui haver a l’aula de música de l’escola, caldrà que cada grup faci una instrumentació i recitació lliure del poema. El mestre haurà de fer els grups i donar-los suport en tot allò que necessitin. Caldrà guiar-los a l’hora de fer pauses i silencis en la recitació per tal de donar més protagonisme a la música, i a l’inrevés; quan han de deixar que la música passi a un segon pla per tal que es pugui escoltar el recitat del poema. Podrà 55