Vaivé amb Brodas Bros - Page 52

ritme camini, però hauríem de procurar que cantessin les primeres estrofes a un ritme més aviat lent i que interpretessin les darreres a un tempo rapidet, que permeti veure la diferència de la peça cantada lenta, i potser una miqueta arrossegada, per després canviar-li el tempo i dotar-la d’un aire més dinàmic. 52