Vaivé amb Brodas Bros - Page 49

4.3. Fem versions Al concert Vaivé amb Brodas Bros, un dels punts claus i fonamentals són les versions de peces conegudes; és a dir, a partir de peces originals, el director musical del concert Vaivé amb Brodas Bros i també els músics intèrprets han fet la seva pròpia interpretació. En alguns casos, la versió és tan sols un canvi en la instrumentació i això ja fa que la peça tingui un color diferent de l’original, però en altres casos la versió és més extrema i la peça original es va transformant harmònicament, instrumentalment i rítmicament (i en alguns casos, melòdicament) fins a esdevenir una peça molt diferent. En aquest bloc intentarem que e [[[\Yۜ\]\X[]]H\™H8&Z[[Y[[H8&X][HHpXKX[\]\Y\\[ۜ8&X[[\™H\X\[ۘ\Z]H[X\ˈHHY\[Y[ \œ]YHH[]H[H][HHpXH]YH\H[[[Y[›X\\\[]YHH[Yp왛ۜH[]\Z[] ]H\\[\˜[\]]\HH\\pܜܘ[[X8&XZYHH][\Y\\[\›ؚX\H8&X][H]YHYY]H][]\ Z^\H\X\ˋKH]YH[\[H\[ۜ[X[[H8&Z[[Y[XpH8&Z[H]X[\H8&X\\] K]Y[H[[Y[[\]Y\[H\\[B\\[ۜ[X[H\H]ZXHHHpHK[[[\[XH[[\\ؘ\[H܈H[[\Y[Y\ۙYY\˂ ˌKH[[YB\ٚ][]YHH8&XX]]][[H[ۜ[Y\[ۘܙ][[[ [H\8'H[[Yx'K\[[H\]Y\HpH\\[BY\[\[ۜˈ[[H[Y\H\p\[H\H]ZXH[X]YHH[XK[[\YXYKX]\X[H\]\HY\YHH8'H[[Yx'KH[[Y[\\H]]H\\pΈ[\[\]KX[HB]\˂B