Vaivé amb Brodas Bros - Page 41

o Agafats de la mà i en rotllana, van fent un moviment de Vaivé amb Brodas Bros, tots cap a la dreta i tots cap a l’esquerra. o Agafats de la mà per parelles, els uns darrera els altres, fan un moviment de Vaivé amb Brodas Bros, cap a dreta i esquerra. o Agafats de la mà per parelles, els uns darrera els altres, fan un moviment de Vaivé amb Brodas Bros, primer cap a l’interior i després cap a l’exterior. o Agafats de la mà i per parelles, fan moviments de Vaivé amb Brodas Bros combinats amb algun rístol. o etc. Al so de la música, cadascun dels grups mostrarà a la resta de companys la dansa que han creat per al ternari. En acabar aquesta part de creació per al moviment ternari de la suite quebequesa, mostrarem als alumnes la música de la segona melodia. Caldrà fer-los adonar que, en aquest cas, el compàs és diferent, que és un compàs que permet caminar, galopar, etc. Podem fer diferents treballs de sensibilització del compàs amb tot el grup, caminar la pulsació, picar-la amb el cos buscant dos sons diferents del cos, per exemple picar a les cuixes i de mans, etc. Aleshores mirarem de cercar quants canvis hi ha per concloure que està composta de 8 frases musicals de 8 compassos cadascuna. A partir d’aquí, els demanarem que inventin una coreografia en forma de rondó; és a dir, que l Y\X\Hܙ[ܰXH\H8$8$H8$8$H8$8$H8$K[\[™ۘ\[HHܙ[ܘYXHHH\K]YH\YY\\H[[HH\\HH]K\HH\HH\\]\X[]\[8&Z[[\\H\˜ܙ[ܘYY\ܙ[]][X[X]Z^ܝ\H ]YH[HܙX]\HB[Y\H\HHZ]KH[\\Kx&[[\Y\[[ۜHܙ[ܘYXHH\\H\]X[[[\[\\H]HXH\Xp\^[\N\[[]\\[\˂YY][XHp]H[[HH8&Y\]Y\H\\YH\B8&Y^\[܋\\\HH]H\H8&Y\]Y\KܛX[[H\[K B