Vaivé amb Brodas Bros - Page 39

en facin un petit musicograma que diferenciï les dues parts que té l’obra i la seva estructura: intro - A - B - A. Donarem als joves el full del musicograma de “L’elefant”, on caldrà que, amb tres colors diferents –un per a la introducció, un per a la part A i l’altre per a la B–, i mentre escolten la peça, omplin els quadres corresponents amb els traços de color que trobin més adients. A la darrera fila del quadre han d’escriure amb quin instrument s’interpreta cada part. De tota l’obra El carnaval dels animals, el concert Vaivé amb Brodas Bros n’interpreta una versió de “L’elefant”. Aquest fragment està pensat originàriament per a piano i contrabaix. Veureu que la versió de Vaivé amb Brodas Bros estarà interpretada amb glockenspiel i tuba. Trobareu el musicograma al següent enllaç: (s’ha d’enllaçar amb l’arxiu 09 musicograma ELEFANT.pdf) 39