Vaivé amb Brodas Bros - Page 38

Biografia Camille Sain-Saëns va néixer l’any 1835 a París. El seu pare va morir quan ell només tenia 3 mesos, i la mare va demanar ajuda a una tieta, Charlotte Masson, qui se’n va fer càrrec. Als dos anys, la tieta li va començar a fer classes de piano i ell en va aprendre molt ràpid. Va resultar que Camille tenia molta facilitat per a la músca, tanta, que als 4 anys ja va fer una composició. Als 11 anys va fer el seu primer recital en públic i als 13 va entrar al Conservatori de París per estudiar música. Quan va ser més gran, Camille es va guanyar la vida treballant d’organista en diferents esglésies de París. També va fer de mestre de piano a l’escola Niedermeyer. Tot i que, a Camille, se’l coneix sobretot per la seva activitat musical com a músic, \]܈Hܰ]X]\X[ H]H\[]]\HpXHH[X\[H\\YX\[ٚXK[XK\]Y[XK0XKX][p\]Y\XXKpY\[\H\ۛZXK[Z[HH[ܚ\H8&P[\8&X[H NLK[\][[[[X[[H[X]Z^HH[Y[\H8'ܘ[[\XB0XH\HX[Hܜ]Y\x'H0\[H؜H]YHH\ۙHH8&YY]H LH[\8&X[H N ۈ MYY[]\X[[[]X[ۈ[]][[ܰ\XH]0\XH\\X[ۜHH8&Y\[]\X[H0YY\œ]\ˈ[X\]Y\H؜K[Z[H][XH]\\\H[X[]\[ZX[YHH[٘H8&Z[0]H\]ܜH8&pK\Z^0p\[H\]]\]YX[ۜ]Y\ˈH\Y]HXZH]YK[YH]K\\[B]YXp0XH8&X\]Y\H؜N^\HHHpH8'[Yۙx'K[YH\]pH[\]0\H\Y[H[\[H\H[H]H[X[Hܙ[ܘYXBHZX[[KH[Y\H[\]Xp0XHH8&[؜H[\H\H\8&X[H NL[[B\\HH]H[ܝ YZ] ]X[[[H\[\H[Z[[H]]HYXH[\]܈BH8&[؜KHHY[\]H[\]][X[ݚ[Y[8'8&Y[Y[8'K[]YB