Vaivé amb Brodas Bros - Page 35

si és acústic, per exemple amb un triangle– perquè el grup canvïi de direcció. o També podem fer dos grups: un que camini al so del triangle i un altre al so de la caixa xinesa. Podem triar dos nens, un que faci sonar la caixa xinesa i l’altre el triangle. Primer els pot dirigir el mateix mestre, però després poden picar els nens quan ho creguin convenient. En aquesta activitat, tant pot caminar només el grup del triangle, com només el grup de la caixa xinesa o tots dos alhora. Quan ja hem fet moltes activitats caminant la pulsació, començarem a sentir-la i a tocar-la amb altres parts del cos. Picant-la amb les mans, picant-la amb dos dits, picant-nos el cap amb les mans, les cames, la panxa, combinant diferents parts del cos, ja sigui amb totes dues mans picant primer una part del cos i després una altra (per exemple, alternant un cop a les cuixes i un altre fent petar els dits, durant unes quantes pulsacions), o bé picant cada mà a un lloc diferent del cos (per exemple, una mà pica el cap i l’altra, la panxa simultàniament, durant unes quantes pulsacions), picant el cos d’un altre company, etc. o Jugarem al capità. Situarem tots els alumnes asseguts a terra i en rotllana. Posarem un barret al cap d’un nen o d’una nena de la classe amb el qual s’identificarà l