Vaivé amb Brodas Bros - Page 32

Com podreu observar en el material gràfic i il·lustratiu dissenyat per Mercè Galí, que trobareu enllaçat més avall, hem dedicat un full específic a la veu com a instrument a causa del seu caràcter especial. Cal tenir en compte que la veu és un “instrument” que no podem veure ni tocar, perquè està dins el nostre cos. Per això, a l’hora de tractar-lo i de descobrir-lo, us proposem una activitat lleugerament diferent, que la farà més adaptada a l’edat dels vostres alumnes i al nivell d’aprofundiment del tema de la veu com a instrument. El que us proposem és que, en comptes d’acabar d’il·lustrar el dibuix, en feu un collage per acabar de definir la cara del/de la cantant. També podeu buscar imatges més científiques de l’aparell fonador humà i incorporar-les a la il·lustració. A l’apartat Per saber-ne més us proposem material audiovisual que hem trobat a la xarxa, però heu de recordar que, si bé el món de les noves tecnologies ens aporta cada dia molt de material nou, també n’hi d’altre que va desapareixent de la xarxa. Cal, doncs, que feu una cerca acurada abans de les sessions de visualització i d’audició. També cal tenir en compte que el material que us proposem és només una mostra de tot el material que tenim disponible a la xarxa d’internet. 2. Dibuixem la música En aquest bloc d’activitats us suggerim una sèrie de propostes did