Vaivé amb Brodas Bros - Page 31

que us adjuntem al dossier i els explicarem que el nostre il·lustrador ha tingut algun entrebanc en la seva feina, que no ha pogut acabar els dibuixos, i que, per tant, l’haurem d’ajudar. Als més petits, se’ls pot dir que està molt constipat i que ha hagut de deixar els dibuixos a mig acabar, però als més grans ja se’ls pot explicar que ells mateixos hauran de fer, per un dia, d’il·lustradors i que cal que acabin els dibuixos que els donem a partir de tot el que han après, vist i escoltat dels instruments. No és necessari insistir que facin els acabats dels instruments d’una manera molt realista, però sí que hi dibuixin tots els detalls. Si és possible, ho haurien de fer sense tenir cap dibuix de l’instrument al davant. A mesura que els sorgeixin dubtes per fer la il·lustració poden consultar material i informació, però cal que recordin la majoria de les característiques dels instruments. Aquesta és una tasca molt enriquidora a tots els nivells, que desenvolupa moltes de les competències bàsiques que estan marcades al currículum de primària, i a partir de la qual es poden fer treballs individuals, en petit grup o en gran grup a l’aula. Com a propostes, podem demanar que tots els alumnes facin els acabats de tots els instruments, o els podem fer dibuixar per grups, fent que després ells mateixos expliquin a la resta de la classe l’instrument en el qual s’han especialitzat. També els podem fer còpies prou ampliades dels esbossos perquè puguin treballar en grups de 4. De tots els dibuixos, se’n poden fer murals que podem exposar als passadissos de l’escola i un llarg etcètera d’activitats que es poden dissenyar amb aquesta proposta. Als enllaços corresponents trobareu els esbossos dels instruments, fets per la il·lustradora Mercè Galí, i unes mostres dels resultats que es poden obtenir de l’activitat. Evidentment, és un treball molt lliure i cada alumne farà la seva pròpia versió il·lustrada dels instruments a partir de la informació que més l’ha sorprès o que ha captat més la seva atenció. Cal insistir que totes són bones, sempre i quan hagin estat fetes amb ganes de reproduir la visió individual i pròpia de l’instrument que s’ha treballat. 31