Vaivé amb Brodas Bros - Page 3

Concert Presentació Indicacions generals: “L’escola va a L’Auditori” L’Auditori, amb el Cicle de Concerts “L’escola va a L’Auditori”, aproxima la música en els seu diferents estils i gèneres als escolars, alhora que els facilita l’observació en directe dels instruments musicals i de la seva interpretació. Portar els nens i les nenes als concerts és educar-los a través de l’art, obrir-los nous horitzons perquè puguin sentir els seus sentiments i pensaments. Els concerts que proposem són concerts en els quals només hi ha música, amb intèrprets molt ben preparats en tots els àmbits: interpretació, expressió i comunicació, i on, d’acord amb l’edat de l’alumnat, es juga amb petits elements escènics coordinats per un professional de la direcció escènica. 3