Vaivé amb Brodas Bros - Page 29

Al bloc Interpretem la música, hi trobarem activitats i exercicis per poder treballar a l’aula tant a nivell instrumental com vocal. Aquestes activitats, sobretot les instrumentals, s’hauran d’adaptar a les característiques de cada grup d’alumnes i de cada centre. Cal veure el nivell de lectura rítmicomelòdica dels alumnes i la pràctica en la interpretació dels instruments Orff i de percussió, però també cal tenir en compte que, segons el material instrumental del que es disposi a l’aula de música de l’escola, la instrumentació proposada s’haurà d’adaptar als instruments dels que es disposa. També es pot comptar amb els nens i les nenes que fan música com a activitat extraescolar, ja que potser tenim a l’aula instrumentistes que ens poden ajudar a conformar el grup instrumental per a la interpretació de les peces. 29