Vaivé amb Brodas Bros - Page 26

8. Reconeixement de cançons i danses populars i tradicionals de Catalunya. 9. Interès per la cerca d’informació (individual i col·lectiva) sobre compositors/es, intèrprets, instruments i manifestacions musicals. 10. Utilització dels mitjans de comunicació i d’internet per obtenir informació sobre compositors/es, intèrprets, instruments, audicions, concerts, espectacles musicals i estils musicals. 11. Reconeixement de petites formes musicals, de qualitats del so, d’instruments i de formacions instrumentals i vocals, i de famílies instrumentals. 12. Incorporació progressiva de la grafia musical convencional en la lectura, interpretació i creació de partitures. (idem) 13. Reconeixement i escriptura de ritmes i melodies, emprant la grafia musical convencional. (idem) 2.2. Interpretar i crear Visual i plàstica 1. Elaboració de produccions plàstiques i missatges audiovisuals a partir de la percepció sensorial, la imaginació, les experiències, la realitat, les idees i les emocions, tot preveient els recursos necessaris i les possibilitats dels materials i avançant amb confiança i satisfacció en els diferents processos de producció. 2. Valoració de l’ordre, la cura i l’atenció en els processos de producció i del respecte en el treball. 3. Interès, valoració i respecte davant del fet artístic i davant de les produccions artístiques pròpies i alienes. 4. Caracterització de personatges, producció d’imatges i objectes, recreació d’espais imaginaris, creació d’estructures, decorats i exposicions amb propòsits relacionables desenvolupament amb d’activitats la pròpia culturals enregistraments audiovisuals. 26 als experiència centres i amb educatius el i