Vaivé amb Brodas Bros - Page 18

se’ls ofereix. Per tal de fer un bon seguiment del concert en l’aspecte participatiu, Vaivé amb Brodas Bros té un component molt important que cal tenir en compte. Dalt de l’escenari, a més de situar-hi part del públic assistent al concert, també comptarem amb la participació especial dels ballarins que ajudaran a la bona evolució de la participació del públic durant el concert. Cal estar atent a les seves indicacions, i així, entre tots, farem tothom pugui gaudir plenament del concert. Tot i que el concert està dissenyat de manera que es pugui seguir sense cap preparació especial prèvia a l’assistència, us anotem un seguit de recomanacions que els ajudaran a gaudir-lo al màxim : - Haver treballat les activitats que proposem al dossier pedagògic en l’apartat Descoberta dels instruments. Això permetrà que els joves reconeguin els instruments que aniran apareixent a l’escenari i que en tinguin una millor consciència visual, morfològica i sonora, gràcies a la qual podran mirar amb ulls “d’expert” i escoltar amb orelles “de sabedor” tot el desplegament instrumental que se’ls mostrarà durant el concert. - Haver escoltat i, si pot ser, après les cançons “El ball de Sant Ferriol”, “La cançó del lladre” i “Aqueras montanhas”. D’aquesta manera, quan apareguin al concert, les podran reconèixer tant si les escolten instrumentalment com vocalment. Això farà que rebin una versió diferent de la que ells tenen en la seva memòria i que el gaudi en l’escolta els sigui més proper. El coneixement i reconeixement de les cançons que es podran escoltar a Vaivé amb Brodas Bros suposarà per als alumnes una sorpresa més gran, en apreciar els canvis i les variants que es proposen durant l’espectacle. - Haver treballat el concepte i el funcionament estructural de les cançons improvisades, ja que quan s’interpreti el tema “Vajotada” és important