Unident Kirurgikatalog Kirurgikatalog 2017 - Page 34

KIRURGISK ULTRALJUDSBEHANDLING P5 NEWTRON XS LED Ultraljudsenhet med LED-ljus och egen vattentank. För att jobba sterilt kan ett externt sterikit köpas till. FÖR: • SCALING • PARODBEHANDLINGAR • ENDODONTIBEHANDLINGAR • RESTAURERANDE TANDVÅRD ULTRALJUD – ENHETER, ACTEON F58128 P5 Newtron XS inkl. 3 spetsar. Portabel ultraljudsenhet, behöver ej kopplas till vatten. F58228A P5 Newtron XS LED inkl. 3 spetsar. Portabel ultraljudsenhet, NYHET! Inkl. Sterikit. 20 590 kr 25 730 kr F58314 P5 Newtron inklusive 3 spetsar. Med kopplin Y휂Y^\]][ MMMLZ܂N  BS]ۂSQ[ L\]\[YYZܘY[SQ [\˂R\][Y^\]][ MNLZ܂N H\Z]][T BS]ۂVSQ L Z܂N L͈\Z]][T BS]ۂV L Z܂SSQx$USR0唋PPSӂLH]یSQZ[XB]KX[[T BS]ۂVSQ TY^YL[R[\[[\BLBZ܂L \Z[SQXY\܂S]ۂSYZ[ L BZ܂N \Z[]]]\\XY\\ BM͍Z܂N H\\ۂT\KR[XY\\[Z[XH BNMLZ܂LL\ٰ휙[\B][Z[XH۝ T HLL H\۝][T KBR[XH Z܂M Z܂LL L[Z0휂Z[XBT HLML NH\[][T KBR[XHMN MM0[\BZ[XB][T H]ۂVSQ Y][T BS]ۈYYSQ Z[XBL L H[YXB]˂XXBY܂PZ\SX^LL][XZ[XB Z܂BZ܂ Z܂LLLBZ܂BNM BZ܂YYQSTZ[ŽBLMZ܂L \\ۂZ[]]]XH N Z܂L \\ۂRRBZ[ܙ^BXYB]] N Z܂L H BS]ۂZ[XH][SQ N Z܂L HY\[][T BS]ۂVSY[T BS]یSQZ[XH BL Z܂M H\[\\[[0YH휂Z[XH NLZ܂ ]]]\\[X[[]\[ Z܂LLH0Y휂YYB[X\[][[Y[]\ LZ܂ L Hܜ]YBUܙ[X BZ܂ Ľܰ훂[X[][][[Y[0YYYZ[X[\]Y NBZ܂ ĽH[[X[][][[Y[ YY][BYYZ[X[\]Y NBZ܂ Ľ0B[X[][][[Y[ 0YYZ[X[\]Y NBZ܂ Ľܘ[B[X[][][[YH^X]Z0YYZ[[X^[X[X[\]Y NBZ܂ SX^S]ۖ M]ۂX\N LH[Y휂T BV SX^V LHZ[\\Y[X܂S]ۂM\Y][ۜ[\\\[H휂Y[[؜ZLL ٰ휜 QS BM̍Z܂BM Z܂Z܂BLMZ