Unident Kirurgikatalog Kirurgikatalog 2017 - Page 29

LABRIDA BIOCLEAN ™ För bättre och enklare stödbehandling av tandimplantat Inflammation runt tandimplantat är ett stort problem för både patienter, tandläkare och tandhygienister. Labrida AS har utvecklat en ny, kliniskt utprövad produkt, Labrida BioClean™, som för- enklar och förbättrar stödbehandling av implantat. Detta instrument möjliggör en snabbare, enklare och mer patientvän- lig behandling och kan bidra till att fler patienter kommer att kunna behålla sina implantat längre. Labrida BioClean ™ möjliggör en snabb- are, enklare och mer patientvänlig behandling. Labrida BioClean ™ , är utvecklat för engångsbruk till rengöring av dentala implantat och möjliggör behandling på några minuter. Instrumentet kan använ- das i vanliga vinkelstycken på låghastig- het vilket gör att produkten inte kräver några stora investeringar i utbildning eller utrustning. Dessutom är behand- lingen mycket mer patientvänlig än de traditionella metoderna. Förhoppnings- vis gör Labrida BioClean ™ det möjligt för tandläkare och tandhygienister att behandla fler patienter med inflamma- tion runt sina implantat i ett tidigare skede och på så sätt bidra till att färre patienter drabbas av peri-implantit. Behandlingen är icke-kirurgisk, vilket innebär att både tandläkare och tandhygienister kan utföra den, och används redan på flera klini- ker i Sverige och Norge. "BioClean borsten kommer lätt åt den svåråtkomliga biofilmen i fickan vid ett implantat!” Används i vanliga vinkelstycken på låghastighet. Ann-Marie Roos-Jansåker, Odont. Dr . Parodontolog, Karlskrona LABRIDA BIOCLEAN LBC2013001 Labrida BioClean 10 st. Instrument för mekanisk rengöring av tandimplantat. Engångsbruk 2 850 kr SILVERPLUG – det bästa antibakteriella materialet för att försegla och skydda broskruven. Passar alla implantat. Du klipper själv till önskad storlek. SilverPlug är en helt ny lösning för att för- hindra bakteriellt läckage och obehaglig lukt i implantattunneln. • Kan hjälpa till att förebygga periimplantit • Minskar bakteriellt läckage och reducerar obehaglig lukt • Passar alla system SilverPlug SP SilverPlug, 20st SIDAN | 29 1.213 kr • Lätt att klippa till och anpassa • Lätt att applicera och ta bort